Watergebiedsplannen bij hoogheemraadschap van Rijnland

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem om nu en in de toekomst droge voeten, gezond water en voldoende water te behouden. Wij betrekken de omgeving om draagvlak voor benodigde maatregelen, en meer waterbewustzijn te creëren.