Welkom bij Awareness

Awareness is een adviesbureau voor beleidsmarketing.
Wij ondersteunen organisaties uit overheid en bedrijfsleven bij de communicatie over beleid. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van de samenleving. We adviseren over de beste manieren om partijen en personen in beweging te krijgen. Om awareness – het besef van een keuze – bij mensen te ontwikkelen, als basis voor verdere medewerking en samenwerking. En om vervolgens duurzame steun te verwerven voor een plan of idee. 


Laatste Nieuws


Whiteboard met onderwerpen tijdens het gastcollege

Gastcollege ‘Participatie’ bij Hogeschool van Amsterdam

“Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om professionals die grip hebben op een...
Lees meer

Een burgerberaad heeft alleen zin als het tanden heeft

De roep van burgers om invloed is groter dan ooit. Daarom gaat Amsterdam experimenteren met een burgerberaad, waarin honderd willekeurig gelote inwoners extra maatregelen mogen bedenken om de CO2-uitstoot in...
Lees meer
Jongeren bij demonstratie, iemand houdt bord vast met 'Planet over Profit'

Blog: Er is te weinig oog voor jongerenparticipatie bij energietransitie

Waarom zien we dan zo weinig jongerenparticipatie bij de energietransitie? Het antwoord is vaak een slecht excuus vanuit bestuurstafels: jongeren willen vast niet meepraten en zijn lastig te bereiken. Het...
Lees meer

Projecten in de schijnwerpers


transitievisie warmte

Meierijstad Aardgasvrij: een Transitievisie Warmte voor de gemeente

Gemeente Meierijstad ontwikkelt een visie hoe rond 2030 de eerste wijken aardgasvrij zijn te maken. W/E Adviseurs onderzoekt de technische haalbaarheid. Awareness tekent voor het participatietraject met bewoners en andere...
Lees meer
iedereen doet WAT

Netwerkaanpak Klimaatcampagne Iedereen doet WAT

Iedereen is vóór het klimaat, maar hoe maak je als consument klimaatbewuste keuzes? In een netwerkaanpak ontwikkelen we met marktpartijen acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten. Het ministerie van EZK...
Lees meer

Communicatieplan ouderen voor gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil graag dat ouderen eerder nadenken over een verhuizing uit een te grote woning, zodat ze langer en fijner zelfstandig kunnen wonen. Awareness schreef op basis van...
Lees meer

Wat we doen


Omgevingswet

De omgevingswet zal veel veranderen in de manier waarop gemeenten omgaan met burgers in het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Lees hier over onze kennis, ervaring en aanpak en hoe wij u kunnen helpen met de omgevingswet.


Beleidsmarketing

Visual Beleidsmarketing WEB


Downloads

OV-marketing productkaart
De bureaubrochure
De interactie-productkaart
Burgerparticipatie bij gebiedsontwikkeling