Veel belangstelling voor ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad

Webinar Verkeer in de Stad

Ruim 100 professionals hebben deze week onze webinar bijgewoond over de ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad. Een uur lang luisterden en keken zij naar de uitleg hoe deze ontwerpmethodiek het verkeer in steden veiliger maakt, de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert en positief uitpakt voor de leefbaarheid van straten.

Webinar over ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’, 26 mei

Awareness heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan het ontwikkelen van een ontwerpmethodiek voor (drukke) steden. De methodiek ondersteunt steden bij mobiliteitstransitie, levert een betere kwaliteit van de openbare ruimte en grotere verkeersveiligheid.