Watergebiedsplannen bij hoogheemraadschap van Rijnland

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem om nu en in de toekomst droge voeten, gezond water en voldoende water te behouden. Wij betrekken de omgeving om draagvlak voor benodigde maatregelen, en meer waterbewustzijn te creëren.

Boekje over MVI voor gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam probeert met Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid (MVI) bedrijven te stimuleren op het gebied van duurzaamheid, social return en circulariteit. Awareness en zootz hebben hierover een boekje met best practices gemaakt.

Aanleg Rotterdamsebaan met betrokken omgeving

Gemeente Den Haag werkt sinds 2001 aan het project Rotterdamse baan. Deze tunnel verbindt de A4/A13 en het centrum van Den Haag en ontlast daarmee de Utrechtsebaan. Awareness levert de voorzitter van de externe begeleidingscommissie.