Blog: Er is te weinig oog voor jongerenparticipatie bij energietransitie

Terwijl in Limburg het water steeds hoger kwam te staan, presenteerde de Europese Unie haar plannen om in 2030 te komen tot 55% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. De naam van de aanpak, Fit for 55, leek heel even te duiden op een coronaproof sportklasje in het park, maar niets is minder waar.