Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

De vraag

De Nieuwe Driemanspolder was een gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg met voornamelijk een agrarische functie. Nu ontwikkelt het hoogheemraadschap Rijnland er een natuur- en recreatiegebied, met piekbergingsfunctie. Aan dit project werken meerdere overheden (gemeentes, provincie en waterschap) samen. Door klimaatverandering valt regen namelijk in steeds kortere, hevigere buien, wat wateroverlast kan veroorzaken. In dit gebied kan het waterschap overtollig water tijdelijk opvangen. In het kader van multifunctioneel ruimtegebruik en behoefte aan meer groenvoorziening, is besloten er ook een natuur- en recreatiegebied van te maken. Omdat het gebied na recreatie gebruikt gaat worden door omwonenden was het een wens van Rijnland om hen zoveel mogelijk te betrekken bij en te informeren over het project.

In het kort

 • Opdrachtgever
  Hoogheemraadschap Rijnland
 • Domein
  Participatie, communicatie
 • Looptijd
  2013  – heden
 • Provincie
  Zuid-Holland

Onze aanpak

We startten in 2013  met het betrekken van  de omgeving. Omwonenden en belangenorganisaties dachten mee over de inrichting van het gebied. Zo konden ze bijvoorbeeld aangeven welk meubilair ze terug wilden zien in de polder en hoe de padenstructuur er uit moest komen te zien. In 2017 is gestart met de werkzaamheden en houdt Awareness zich voornamelijk bezig met het betrekken en informeren van belangstellenden en belanghebbenden, o.a. door het verzorgen van de communicatie. Zo organiseren we rondleidingen in de polder, communiceren we. We houden de omgeving op verschillende manieren op de hoogte van de vooruitgang, onder meer via rondleidingen, een nieuwsbrief en sociale media.

De resultaten tot nu toe

 • Een herkenbare huisstijl voor alle communicatie met de omgeving
 • Omwonenden en belangenorganisaties duidelijk betrokken bij de planontwikkeling
 • Inrichting Nieuwe Driemanspolder door participatie met de omgeving afgestemd
 • Zo’n 600 volgers op sociale media (Facebook, Twitter)
 • Meer dan 30 rondleidingen de afgelopen anderhalf jaar met in totaal 1.400 deelnemers
 • Een maandelijkse nieuwsbrief met meer dan 700 abonnees
 • Gemiddeld opent 70% van de abonnees de nieuwsbrief daadwerkelijk