Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mitros

Achtergrond

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mitros houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Awareness is gevraagd de zelfevaluatie over 2009 te begeleiden. Daartoe zijn voorgesprekken gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen over de aanpak en agenda van de zelfevaluatie. De verdere voorbereiding bestond uit het bestuderen van diverse relevante documenten, waaronder het verslag van de zelfevaluatie over 2008.

Aanpak

Vier weken voor de zelfevaluatie hebben de leden een uitgebreide vragenlijst ontvangen over uiteenlopende aspecten van het functioneren van de Raad van Commissarissen. Deze vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad. De leden van de Raad hebben de vragen beantwoord door te scoren op een vijfpuntschaal. Leden van de Raad hebben bovendien op diverse punten schriftelijk een toelichting gegeven op hun scores.

De antwoorden zijn voorafgaand aan de sessie verwerkt in een overzicht. In een samenvattend overzicht zijn de elementen op een rij gezet waaraan één of meer leden een opvallend afwijkende score ten opzicht ven het collectief hebben gegeven. De overeenkomsten en verschillen tussen de reacties van de commissarissen hebben aanknopingspunten gegeven voor de agenda en discussiepunten van de zelfevaluatie.

Ruim een week voor aanvang van de zelfevaluatie hebben de leden een geanonimiseerde versie van de vragenlijst ontvangen waarop alle scores van de leden zichtbaar waren inclusief de gemaakte opmerkingen.

Resultaat

In een vruchtbare discussie zijn onder leiding van de externe voorzitter van Awareness onderwerpen behandeld zoals de invulling van de toezichthoudersol van de Raad en de strategische oriëntatie van de corporatie. Maar ook de informatievoorziening vanuit de corporatie, besluitvorming in de Raad en uitvoering van de toezichtfunctie zijn aan bod gekomen. Door het externe voorzitterschap is de bewaking van de agenda, een gelijkwaardige ruimte voor inbreng door alle commissarissen en een gerichte output bevorderd. Awareness heeft het verslag van de zelfevaluatie verzorgd en een verkorte weergave voor externe publicatie.