Meedenken over monitoring Lelystad Airport

De vraag

Zodra Lelystad Airport opent voor commerciële vluchten, moet er een monitorings- en evaluatieprogramma van start gaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat omwonenden en andere belanghebbenden daarbij betrokken worden. De vraag was dan ook om op innovatieve wijze participatie te organiseren, waaraan bewoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, gemeenten en provincies deel konden nemen. Hierbij konden burgers meedenken over de onderwerpen geluid onder de routes, ultrafijn stof en gezondheidsbeleving. De resultaten vormden input voor het programma dat het RIVM opstelde.

In het kort

 • Opdrachtgever
  Ministerie van IenW
 • Domein
  Participatie
 • Looptijd
  April – juli 2019
 • Ons team
  Jan Eikema, Jim Pedd, Julia Kuin

Onze aanpak

Awareness heeft de participatie in tweeën gedeeld. Voor de burgers werden vier Burgerfora georganiseerd en voor provincies, gemeenten en belangenorganisaties zes Provinciale Reflectiekamers. Burgers moesten conform de opdracht van het ministerie afkomstig zijn uit de zes provincies waar vliegtuigen van en naar Lelystad Airport overheen zouden vliegen. Om een goede representatie van leefstijlen, idealen en waarden van burgers die onder of in de buurt van de vliegroutes wonen, maakten we gebruik van de diensten van Motivaction en hun Mentality-model.

Deze burgers namen deel aan een Burgerforum dat bij hen in de buurt plaatsvond. Daar werden in de ochtend presentaties gegeven door experts van het RIVM en het ministerie. Hun toelichtingen dienden als basis voor goed geïnformeerde gesprekken die de rest van de dag onder leiding van adviseurs van Awareness plaatsvonden. De meningen van deelnemers werden verzameld en door Awareness aan de Provinciale Reflectiekamers voorgelegd.

Het resultaat

 • Vier Burgerfora met ca. 175 deelnemers, 24 subsessies over de thema’s geluid meten onder de routes, ultrafijnstof en gezondheidsbeleving.
 • Zes Provinciale Reflectiekamers waarin gereflecteerd is op de meningen van burgers.
 • Een door RIVM en het ministerie van IenW gedragen rapport. Dit rapport is hier te lezen op luchtvaartindetoekomst.nl.