Brochure Haags Sportbeleid Jeugd

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Awareness een wervende (basis)tekst over het Haags sportbeleid voor jeugd en jongeren gemaakt. Met de tekst kan Den Haag aan andere gemeenten, deskundigen en beroepsmatig betrokkenen bij sport, jeugd en jongeren laten zien hoe de gemeente het sportbeleid inricht en welke resultaten dat oplevert. De tekst is aansprekend vormgegeven in een brochure, en is gebruikt als basis voor een presentatie van de gemeente op de internationale Sport & Urban Development conferentie in 2005.

Achtergronden

Het Haagse sportbeleid voor jeugd en jongeren was slechts ten dele beschreven en dan ook nog verspreid over diverse publicaties (o.a. website, beleidsdocumenten). Wat ontbrak is een integrale, aansprekende tekst die ook tegelijk resultaten van het beleid laat zien en zo een overzicht geeft van het totale sportbeleid voor de jeugd en jongeren.

Aanpak

Om de tekst te kunnen schrijven zijn relevante beleidsdocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers en leden van de gemeentelijk uitvoeringsorganisatie Sportsupport. Zo werd duidelijk wat het sportbeleid omvat, welke onderdelen daarvan op een of andere wijze beschreven waren en waar dat nog niet het geval was. Bestaande teksten zijn in een zinvolle structuur gebracht en herschreven. Met aanvullende interviews zijn lacunes opgevuld en is uiteindelijk het gehele beleid in samenhang in kaart gebracht. Dit vormde de basis voor de uiteindelijke brochuretekst met als titel: ‘Niet vet maar strak’ en met als ondertitel ‘Wat de Haagse jeugd beweegt’. De tekst bevat ook sfeerschetsen en uitspraken van deelnemers aan sportactiviteiten, waardoor de tekst aansprekender wordt en het beleid wordt ge├»llustreerd. De tekst is modulair van opzet, waardoor ook delen van de tekst op zichzelf staand kunnen worden gebruikt.