Interactief programma Kustdag 2009

Awareness is door de Waterdienst van Rijkswaterstaat gevraagd om de VenW kustdag op 9 juni inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden voor circa 30-40 kustmedewerkers van DG Water, RWS (Waterdienst en regionale diensten) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Achtergronden

Deze dag bouwt voort op eerdere Kustdagen waaronder die in 2006 die door Awareness is georganiseerd. De groep kustmedewerkers binnen de onderdelen van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat verandert ieder jaar van samenstelling. De doelen voor de Kustdagen zijn binden, boeien, verhalen en vooruitkijken:

  • Verbindingen leggen tussen VenW-onderdelen en -medewerkers die aan de kust werken;
  • Elkaar en elkaars werk (beter) leren kennen en kennis delen;
  • Elkaar inspireren door uitwisseling van ‘good and bad practices’, vooral in processen;
  • Vooruitkijken naar de nabije toekomst.
Aanpak

Awareness heeft een interactief programma van een dag samengesteld op een inspirerende locatie aan zee bij Hoek van Holland. De deelnemers ontvingen ter voorbereiding een door Awareness i.o.m. de opdrachtgever opgestelde reader met factsheets over de verschillende kustonderwerpen. De ochtend van de kustdag stond in het teken van uitwisselen en delen van kennis en ervaringen. De lunch werd gecombineerd met een wandelexcursie naar de Zwakke Schakel Delflandse kust, een stukje noordelijker. Een deskundige morfoloog en ecoloog gaven uitleg over het versterkingswerk tussen Hoek van Holland en Kijkduin en de recente aanleg van jonge duinen. In de middag deelden de V&W’ers successen in hun projecten met elkaar en benoemden succesfactoren daarbinnen om die waar mogelijk in het eigen werk toe te passen. We sloten de Kustdag af met vooruitkijken naar de nabije toekomst. Wat komt er op VenW af en hoe kunnen V&W’ers elkaar helpen nog beter samen te werken en welke afspraken zijn daarvoor nodig? Awareness zorgde voor inhoudelijke voorbereiding, begeleiding, dagvoorzitterschap, logistiek, verslaglegging en evaluatie.