Participatie Eindhoven Airport

De Commissie voor Voorlichting en Milieuhygiëne (COVM) van de vliegbasis Eindhoven – een wettelijke adviescommissie – heeft Awareness ingeschakeld als procesbegeleider en bruggenbouwer om de jarenlange discussie en juridische strijd tussen directie, overheden en omwonenden rond de luchthaven te beëindigen.

Achtergronden

Jarenlang was er discussie over de geluidsbelasting van vliegtuigen op de regionale luchthaven Eindhoven. De rechter moest er regelmatig aan te pas komen om meningsverschillen te beslechten tussen de partijen, onder andere de luchthaven, omwonenden, de milieubeweging en het ministerie van Defensie.

Eindhoven Airport, een regionale luchthaven onder het beheer van het ministerie van Defensie, slaagde er niet in om tot een duurzame overeenkomst te komen met omwonenden, milieuorganisaties en gemeenten in de regio over het aantal vliegbewegingen op het vliegveld.

Als altijd in dergelijke kwesties, lagen de belangen van partijen ver uiteen. Heikele kwesties waren enerzijds geluidoverlast, uitstoot en openingstijden, anderzijds de economische belangen van de luchthaven / luchtvaartmaatschappijen en de behoeften van militaire aard van het ministerie van Defensie.

Aanpak

Awareness heeft een proces ontwikkeld waarbij belanghebbende partijen stukje bij beetje naar elkaar konden opschuiven. Van groot belang was van meet af aan dat er overeenstemming bestond over een aantal spelregels (deskundige of representant, openheid of geslotenheid, onafhankelijk voorzitter etc). Na een periode van anderhalf jaar leidde die werkwijze tot een breed gedragen regionaal akkoord voor een periode van 15 jaar. Het regionaal akkoord bevat afspraken over de hoeveelheid geluidsruimte die maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Het akkoord is ondertekend door de luchthaven (Eindhoven Airport), Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Veldhoven, Oirschot, Best, Eersel, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en de Brabantse Milieufederatie. In het kader van dit akkoord is er een regelmatig overleg tussen de regionale partijen. Daarmee is het één van de weinige voorbeelden in Nederland van een succesvolle vereniging van economische met milieubelangen.

Het akkoord moet nog steeds een wettelijke basis krijgen, waarvoor de rijksoverheid aan zet is.

Ervaringen

Belangrijk voor het bereiken van overeenstemming is dat er van meet af aan bij partijen de wil aanwezig was om er met elkaar uit te komen. Dan nog hebben dit soort complexe trajecten tijd nodig, in dit geval meer dan 1,5 jaar. Een andere leerervaring is dat het akkoord in een juridische vorm moest worden gegoten, om te vermijden dat juristen van de verschillende partijen nadien met allerlei slimme voetangels en klemmen komen aanzetten.

Voor het toezicht op de naleving van het akkoord is een overleggroep opgericht, GLOBE: Gemeenschappelijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven Airport. Awareness heeft de onafhankelijke voorzitter van GLOBE geleverd.