Corporate brochure metro-onderhoud Amsterdam

Awareness is gevraagd om voor het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB )een corporate brochure te ontwikkelen dat dient als presentatiemiddel van het tussentijdse resultaat van grootonderhoud aan metrostations aan de Oostlijn, Ringlijn en Amstelveenlijn.

De brochure moet voor het GVB te gebruiken zijn om aan bestuurders en partners de resultaten van het grootonderhoud aan de metrostations te kunnen presenteren. De brochure dient tevens als momentopname van de staat van de metrostations eind 2011.

Achtergronden

Onder de noemer Metromorfose hebben het (vm.) ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeentelijke vervoerbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, het Regionaal Orgaan Amsterdam en de Stadsregio Rotterdam in de periode 2003 -2005 intensief samengewerkt om te komen tot gedeelde opvattingen over de inhoud en financiering van het grootonderhoud van het metrosysteem in beide steden.

metro onderhoudIn het voorjaar van 2005 werd de samenwerking bekroond met twee convenanten waarin voor de komende 25 jaar is vastgelegd wat dit grootonderhoud in Amsterdam en Rotterdam inhoudt en wat de verschillende partijen daaraan zullen bijdragen.

In de brochure wordt het tussentijdse resultaat gepresenteerd van het grootonderhoud over de eerste 5 jaar van de uitvoering van Metromorfose. De brochure is een aanloop naar het 10-jarig verantwoordingsrapport.

Aanpak

Awareness heeft gesprekken gevoerd met de opdrachtgever over doelgroep en doel van de brochure. Op basis van een rondgang en fotoreportage langs verschillende opgeknapte metrostations in Amsterdam die deel uit maakten van het project Metromorfose, heeft Awareness de conceptbrochure geschreven en ontworpen.

Resultaten

Corporate brochure als presentatiemiddel voor het tussentijdse resultaat van grootonderhoud aan metrostations aan de Oostlijn, Ringlijn en Amstelveenlijn in Amsterdam.