Denkproces over toekomst Nieuwe Binnenweg Rotterdam

Klik hier voor het volledige gedicht

Enthousiaste bewoners en ondernemers van de Nieuwe Binnenweg en omgeving in Rotterdam hebben samen met ambtenaren nagedacht over mogelijke verbeteringen aan hun straat. Doel is verbetering van leefbaarheid en verblijfskwaliteit met behoud van voldoende bereikbaarheid.

Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe ontwerpmethodiek voor drukke binnensteden ‘Verkeer in de Stad’, die in opdracht van en in samenwerking met de ANWB is ontwikkeld door vier adviesbureaus, waaronder Awareness.

Tijdens de slotbijeenkomst van deze herontwerp-pilot trad het dichtersduo ‘Uitgesproken Gasten’ op met een ode aan de Nieuwe Binnenweg (klik hier voor een video-opname van het gedicht).

Awareness zorgde in het participatieproces van twee maanden voor de procesbegeleiding bij de 7 ontwerpsessies van ambtenaren, bewoners en ondernemers, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Na het uitwerken van twee scenario’s wordt bekeken of ook de politiek enthousiast wordt van de ideeën uit de samenspraak.