Awareness wordt onderdeel van Schuttelaar & Partners

Awareness werkt al bijna 30 jaar aan communicatie en participatie met kennis van de inhoud. Omdat maatschappelijke opgaven complexer en integraler worden hebben we versterking en verbreding gezocht. Wij zijn er trots op dat we deze hebben gevonden in een aandelenoverdracht aan Schuttelaar & Partners.

De twee bureaus opereren vanuit een identieke visie op duurzaamheid, als leidend principe in al ons werk. Wij vullen elkaar aan op actuele thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde voeding, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. En met participatie werken we aan duurzame samenwerkingsrelaties tussen burgers, overheden en bedrijfsleven.

Awareness zal als een separate BV onder de eigen merknaam zelfstandig blijven opereren.

We zijn heel enthousiast over de krachtenbundeling met Schuttelaar & Partners, omdat Awareness met de toewijding en energie die je van ons kent, in de toekomst een breder palet aan duurzame oplossingen kan bieden om mooie opdrachten te realiseren.

Jan Eikema en Paul Weststrate