Beleid is slechts succesvol als er draagvlak voor bestaat. Als beslissers, zij die het moeten uitvoeren en de mensen voor wie het wordt gemaakt er in voldoende mate achter kunnen staan. Bij het opstellen van beleid moet dan ook zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van “de klant”. Ons motto is daarom: betrek de mensen en partijen die geraakt worden door beleid al bij de vormgeving en invoering ervan. Dat levert niet alleen meer draagvlak, ook de kwaliteit van de plannen verbetert. Zorg voor participatie, de externe kant van procesbegeleiding. Awareness adviseert over de beste manieren om partijen en personen in beweging te krijgen en te houden. Om “awareness” – het besef van een keuze –te ontwikkelen. En om vervolgens duurzame steun te verwerven voor een plan of idee. Awareness ziet beleid niet alleen als een product maar ook als een proces. Sleutelwoorden in onze benadering zijn het zoeken naar gedeelde belangen, inleven, mobiliseren van medespelers, coalities smeden en zorgvuldig en effectief met elkaar omgaan.

Awareness beschikt over ervaren externe voorzitters en gespreksleiders. Onze senior adviseurs kunnen worden ingeschakeld voor het eenmalig of gedurende een langere periode voorbereiden en/of leiden van informatie-/consultatiebijeenkomsten, expertmeetings, symposia, klankbordgroepen, denktanks etc. Lees meer over extern voorzitterschap.

Meedenken over monitoring Lelystad Airport

Lelystad Airport is een beoogd vliegveld voor vakantievluchten binnen Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een monitorings- en evaluatieprogramma....
Lees meer

Herinrichting Zoutmanstraat

Voor verbetering van het openbaar vervoer in Den Haag moet de Zoutmanstraat worden heringericht. Gemeente Den Haag heeft Awareness gevraagd om een Denktank-proces te begeleiden waarbij alle belangenvertegenwoordigers samen een...
Lees meer
Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan de herinrichting van dit voormalig agrarisch gebied waar nu een natuur- en recreatiegebied met piekbergingsfunctie van gemaakt wordt. Wij betrokken de omgeving Aan ons de...
Lees meer
Paul Weststrate overhandigt advies tramsporenvervanging lijn 1 Scheveningen aan wethouder Tom de Bruijn

Tramsporenvervanging Lijn 1 (Scheveningseweg, Den Haag)

De tramsporen van tramlijn 1 aan de Scheveningseweg moeten uiterlijk in 2018 zijn vervangen. De gemeente Den Haag en HTM constateren dat de spoorconstructie slecht is – en ook niet...
Lees meer

Tracéstudie Scheveningen Haven / Norfolkterrein

Tot 2022 maakt Scheveningen Haven een ingrijpende ontwikkeling door, met woningbouw en bedrijvigheid op en rond het voormalige Norfolkterrein. De toekomstige bewoners en gebruikers moeten het gebied goed kunnen bereiken...
Lees meer
deelplan-20-gemeente-den-haag

Deelplan 20 als opmaat naar de Omgevingswet

De gemeente Den Haag ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Deelplan 20, gelegen in de oksel van het Prins Clausplein. De woningen hier zijn gewenst in het licht van de groeiende woningbehoefte en...
Lees meer
vlietbruggen

Bestaande wegen beter benutten in Leidschendam

Er komt geen extra oeververbinding in Leidschendam-Voorburg. In plaats daarvan moet de bestaande infrastructuur beter wordt benut. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hakte deze knoop eind 2016 door na een al...
Lees meer
Plankaart heerhugowaard

Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard. Achtergronden De gemeenteraad en het...
Lees meer

Communicatie gebiedsontwikkeling Bleizo

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (gemeenten Zoetermeer en Lansingerland) heeft Awareness de communicatieaanpak Bleizo geleverd. Daarnaast was Awareness verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. Achtergronden Bleizo is...
Lees meer
watt-anders-energieagenda

Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te...
Lees meer

Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ). Achtergrond In 2014 bereidde het...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer