Onze aanpak rust op gedegen onderzoek en strategieontwikkeling. Door onze bekendheid met diverse beleidsterreinen en de ervaring met communicatieprocessen en –technieken ontwerpen wij trefzekere aanpakken voor participatie en communicatie. En wij voeren ze ook uit: van het begeleiden van klankbord- en adviesgroepen tot het onderzoeken van opvattingen binnen Focusgroepen. Zo zijn wij in staat bruggen te bouwen tussen bestuurders en bedrijfsleven, belangenbehartigers en burgers.

Awareness beschikt over een geavanceerde methode voor stakeholdersanalyse die ook bij complexe omstandigheden leidt tot heldere adviezen, gebaseerd op transparante overzichten, reproduceerbare analyses, met concrete en begrijpelijke aanknopingspunten voor omgevingsmanagement. Het succes van een project staat of valt immers met voldoende draagvlak: is er genoeg steun bij de smaakmakende meerderheid van de belanghebbenden? Lees meer over de aanpak van Awareness met deze methode
Plankaart heerhugowaard

Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard. Achtergronden De gemeenteraad en het...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer

Stakeholderanalyse POP3 2014 – 2020

Binnen de kaders van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt het ministerie van Economische Zaken voor de uitwerking en invulling van het Nederlandse plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Geld van Europa voor het plattelandsbeleid...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer
Getijdencentrale Brouwersdam

Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls...
Lees meer
Aula TU delft

Communicatie- en participatiestrategie campusvisie TU Delft

Achtergronden De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Het vergt een permanente inspanning om de technisch-functionele kwaliteiten van de campus en het vastgoed op het peil te brengen en...
Lees meer

Proef light-railtrams op bestaand spoor

Van maart 2001 tot maart 2003 werkte de Provincie Zuid-Holland aan de start van een proef met light rail op het hoofdspoor. Voor het eerst in Nederland moesten hierbij trams...
Lees meer

Onderzoek vergunningen evenementen

Den Haag telt jaarlijks zo’n 50 grote en 1500 kleine evenementen. Evenementen, groot en klein, zorgen voor vrolijke levendigheid, sociale cohesie en beleving van cultuur en sport in alle lagen...
Lees meer

Onderzoek winkelstadbeleid

In opdracht van de gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Economie, heeft Awareness onderzoek gedaan naar ervaringen, percepties en toekomstige ontwikkelingen van het gemeentelijk beleid en dienstverlening ten aanzien...
Lees meer
Proc Structuurvisie

Communicatie Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland

Achtergrond en aanpak Awareness heeft van november 2008 tot en met december 2009 de provincie Zuid-Holland begeleid bij de opstelling van de Provinciale Structuurvisie ‘Ontwikkelen met schaarse ruimte’. Als Projectleider...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

De provincie Zuid-Holland voert de regie in een complex proces voor de herinrichting van het gebied dat bekend staat als de Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG). Dit gebied is naast Almere de...
Lees meer