Medewerkers van Awareness vervullen in projecten verschillende rollen.


Verkenner

Als verkenner analyseert Awareness de uitdaging van de opdrachtgever. Ook de relevante probleemomgeving – organisaties, personen, hun standpunten, belangen en bijdragen – brengt Awareness in kaart.

Sparringpartner

Als sparringpartner discussieert en denkt Awareness mee met de opdrachtgever over aanpak en oplossingsrichtingen. Kritisch en betrokken, als partner en niet als klankbord waarvan een klant slechts zijn eigen geluid hoort terugkaatsen.

Procesbegeleider

Als procesbegeleider ontwikkelt Awareness een procesarchitectuur, krijgt én houdt partijen aan tafel. Bijvoorbeeld door gedeelde belangen te helpen expliciteren als uitgangspunt voor een gezamenlijke aanpak.

Strategisch communicator

De strategisch communicator is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vormgeven, produceren en inzetten van effectieve communicatiemiddelen, in een mix van woord en beeld. Brengt met professioneel redactiewerk perspectief aan, maakt toegankelijk en verduidelijkt.

Ondersteuner

De ondersteuner biedt extra handen waar en wanneer dat nodig wordt geacht. Dit gaat om praktische taken als hoogwaardige verslaglegging en logistieke en administratieve organisatie van bijeenkomsten. Ontzorgt en denkt mee, zodat alles tot in de details geregeld is.

Trainer

Als trainer helpt Awareness opdrachtgevers bij het overtuigend over het voetlicht brengen van hun verhaal. Media-, presentatie- en schrijfvaardigheidstraining kan daarbij nuttig zijn.