Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan de herinrichting van dit voormalig agrarisch gebied waar nu een natuur- en recreatiegebied met piekbergingsfunctie van gemaakt wordt. Wij betrokken de omgeving Aan ons de...

Samenwerken aan transitie naar waterstof

RebelGroup vroeg Awareness voor de organisatie van drie waterstofevenementen in samenwerking met Twynstra Gudde en in opdracht van Provincie Zuid-Holland: het PZH2 Event, de General Assembly Meeting voor de Europese...

Sociaal Platform

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg besloten bij de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg en werk, deze grote opgave samen aan te pakken. Awareness heeft daarbij  de...