Awareness is actief op verschillende terreinen en in uiteenlopende rollen. Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de projecten is hun maatschappelijke relevantie. Opdrachten waar Awareness graag voor kiest ‘gaan ergens over’ en staan niet zelden in de publieke belangstelling.
Kennisgebieden waarin veel ervaring en expertise is opgebouwd zijn verkeer, openbaar vervoer, gebiedsontwikkeling, waterbeleid, duurzaamheid, omgevingsmanagement en procesontwikkeling en -begeleiding. Een andere doorsnede toont ruime ervaring met complexe bestuurlijk-communicatieve processen. Van landelijke nut- en noodzaakdiscussies over grote infrastructuurprojecten tot publiek-private samenwerking, bewonersparticipatie en interactief beleid.