Training omgevingsmanagement: Optimaal Omgaan met de Omgeving

Ingrepen in de openbare ruimte trekken veel belangstelling. Of het nu gaat om de aanleg of herinrichting van een straat, (snel)weg of plein, of een bouwwerk in de stad, dit soort veranderingen raakt veel mensen en organisaties in hun belangen. Infrastructurele projecten en bouwwerken lopen vrijwel nooit stuk op het ‘rekenen en tekenen’, maar als het mis gaat – van vertragingen tot en met complete planherzieningen in een laat stadium – is dat te vaak vanwege weerstanden in de omgeving.

Klik voor meer informatie over de Training omgevingsmanagement: Optimaal Omgaan met de Omgeving.