Training: Omgaan met burgers

Burgers denken graag mee over wat voor hun omgeving belangrijk is. Maar ze uiten hun betrokkenheid niet allemaal op een zelfde wijze. Terwijl de ene burger zich bij de feiten houdt, speelt voor de ander de emotie mee. Sommigen willen nog wel eens flink hun mondje roeren.

Klik voor meer informatie over de cursus Omgaan met burgers