Roeland Schmidt

heeft ruime ervaring als procesmanager en senior adviseur. In deze rollen adviseert en ondersteunt hij management en bestuur van overheden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen en de invoering van de Omgevingswet. Door zijn ruime ervaring in de publieke en private sector is Roeland een generalist met sterke affiniteit voor de inhoud. Hij weet “binnen en buiten” urgentie en kennis te mobiliseren ten behoeve van innovatieve oplossingen voor plan- en besluitvorming. Hij beschikt daarbij over een goed gevoel voor de maatgevende details en houdt zo het overzicht over de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in en rond projecten en beleidsdossiers.

Roeland is strategisch en analytisch sterk en spreekt de taal van uiteenlopende belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie van de opdrachtgever. Hij faciliteert de samenwerking tussen hen met tact en met oog voor ieders belangen en (on)mogelijkheden. Roeland is daarmee een overtuigende en vertrouwenwekkende gespreks- en sparringpartner op alle niveaus van organisaties. Hij schakelt snel en resultaatgericht en verbindt strategie en uitvoering effectief met elkaar.

Sinds 2006 is Roeland actief als (burger)raadslid in zijn woonplaats Leiderdorp.

Telefoon (070) 789 04 44
E-mail: rsc@awareness.nl

Terug naar het team van Awareness