Eric Vink

is een ervaren procesbegeleider die mensen met elkaar in contact brengt over dat waar het werkelijk om gaat. Als senior adviseur helpt hij partijen – met zijn analytische blik, creatieve oplossingen en ruime ervaring met werkvormen – hun gemeenschappelijke belangen ontdekken. Hij zet communicatie gericht in op het snijvlak van inhoud en participatie. Op die manier ontwikkel je haalbare plannen met draagvlak.

Hardnekkige problemen in de samenleving vragen om duurzame oplossingen. Die ontstaan in Erics visie pas als mensen zich gehoord en begrepen voelen. Door partijen in staat te stellen hun belangen in te brengen in plaats van hun standpunten helpt hij beleid en plannen aan kracht te winnen. Met zijn goede gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen draagt Eric bij aan goed begrip van ingebrachte argumenten. Hij helpt op deze manier de aanvaardbaarheid van beleidskeuzes te vergroten, ook wanneer deze soms minder leuk voor mensen uitvallen.

Eric is een van de trekkers van de themagroep Omgevingswet & Communicatie van Logeion, beroepsorganisatie voor communicatie.

Telefoon (070) 789 04 44

E-mail: evi@awareness.nl

Terug naar het team van Awareness