Verkenning mobiliteit Transvaal/Schilderswijk-west

De verkeersstructuur in Transvaal/Schilderswijk-west is overbelast. Daardoor is er onvoldoende ruimte om met de nieuwe, bredere tram door de wijk te rijden. Dat was aanleiding voor een grondige verkenning van mogelijke oplossingen. Awareness organiseerde het participatieproces om bewoners en ondernemers mee te laten denken.