Communicatie over de oeververvanging Merwedekanaal

Provincie Zuid-Holland verving in 2017 een deel van de oeverconstructies van het Merwedekanaal. Omwonenden moesten hierover informatie krijgen; Awareness stelde een communicatieplan op en verzorgde de daadwerkelijke communicatie.