Verkenning mobiliteit Transvaal/Schilderswijk-west

De verkeersstructuur in Transvaal/Schilderswijk-west is overbelast. Daardoor is er onvoldoende ruimte om met de nieuwe, bredere tram door de wijk te rijden. Dat was aanleiding voor een grondige verkenning van mogelijke oplossingen. Awareness organiseerde het participatieproces om bewoners en ondernemers mee te laten denken.

Herinrichting Zoutmanstraat

Voor verbetering van het openbaar vervoer in Den Haag moet de Zoutmanstraat worden heringericht. Gemeente Den Haag heeft Awareness gevraagd om een Denktank-proces te begeleiden waarbij alle belangenvertegenwoordigers samen een advies uitbrengen over de noodzakelijke aanpassingen in de Zoutmanstraat.