Gastcollege ‘Participatie’ bij Hogeschool van Amsterdam

“Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om professionals die grip hebben op een divers stakeholdersveld van burgers, bestuurders en bedrijven”. Op de website omschrijft de Hogeschool van Amsterdam met deze zinnen het belang van de deeltijdmaster Urban Management. Zo staan wij er ook in. Het … Read More

Blog: Er is te weinig oog voor jongerenparticipatie bij energietransitie

Waarom zien we dan zo weinig jongerenparticipatie bij de energietransitie? Het antwoord is vaak een slecht excuus vanuit bestuurstafels: jongeren willen vast niet meepraten en zijn lastig te bereiken. Het is een onterechte gedachte van ambtenaren om hiermee de stem van jongeren aan de kant te schuiven. Met de juiste aanpak laat deze generatie zich graag horen. Tijd om jongereninspraak op de agenda te zetten.

Netwerkaanpak Klimaatcampagne Iedereen doet WAT

Iedereen is vóór het klimaat, maar hoe maak je als consument klimaatbewuste keuzes? In een netwerkaanpak ontwikkelen we met marktpartijen acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten. Het ministerie van EZK ondersteunt met een overkoepelende klimaatcampagne.

Awareness organiseert digitale participatie in tijden van corona

Bij Awareness houden we ons dagelijks bezig met projecten waarin persoonlijk contact onmisbaar is. Al ruim 28 jaar hebben we ervaring met advisering, uitvoering en begeleiding van participatieprocessen, waarbij we helpen gezamenlijke oplossingen te vinden, ondanks uiteenlopende belangen. We organiseren bewonersavonden, begeleiden denktanks en klankbordgroepen, geven trainingen en adviseren overheden en het bedrijfsleven bij de communicatie over beleid. Mensen in … Read More

Meedenken over monitoring Lelystad Airport

Lelystad Airport is een beoogd vliegveld voor vakantievluchten binnen Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een monitorings- en evaluatieprogramma. Awareness organiseerde daartoe een viertal Burgerfora.