Betrek alle stakeholders bij herinrichting van straten

Herinrichting van straten gebeurt met allerlei aanleidingen: verkeersveiligheid, leefbaarheid, werk-met-werk maken. Ongeacht de aanleiding is het van belang, dat alle stakeholders van meet af aan worden betrokken bij het nadenken over de nieuw inrichting. Zowel intern als extern.