Nicole Dick

Nicole Dick is iemand die altijd graag wil weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Om dit te kunnen ontdekken, heeft ze Cultuurwetenschappen gedaan aan Maastricht University. Haar studies hebben haar geholpen om kennis van verschillende disciplines te combineren om tot beter begrip te komen, maar ook om met mensen met uiteenlopende denkbeelden samen te werken. Begrip voor elkaar … Read More