Communicatieplan ouderen voor gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil graag dat ouderen eerder nadenken over een verhuizing uit een te grote woning, zodat ze langer en fijner zelfstandig kunnen wonen. Awareness schreef op basis van uitgebreid onderzoek daarvoor een communicatieplan.

Krachtenveldanalyse voor nieuw bomenbeleid in Den Haag

Gemeente Den Haag moest voor de periode 2018-2030 haar bomenbeleid actualiseren. Daarvoor voerde de gemeente een beleidsverkenning uit. Onderdeel daarvan is een krachtenveldanalyse. Awareness voerde die beoogde krachtenveldanalyse uit.

Verkenning mobiliteit Transvaal/Schilderswijk-west

De verkeersstructuur in Transvaal/Schilderswijk-west is overbelast. Daardoor is er onvoldoende ruimte om met de nieuwe, bredere tram door de wijk te rijden. Dat was aanleiding voor een grondige verkenning van mogelijke oplossingen. Awareness organiseerde het participatieproces om bewoners en ondernemers mee te laten denken.

Herinrichting Zoutmanstraat

Voor verbetering van het openbaar vervoer in Den Haag moet de Zoutmanstraat worden heringericht. Gemeente Den Haag heeft Awareness gevraagd om een Denktank-proces te begeleiden waarbij alle belangenvertegenwoordigers samen een advies uitbrengen over de noodzakelijke aanpassingen in de Zoutmanstraat.