Herinrichting Zoutmanstraat

Paul Weststrate (links) en Julia Kuin (midden) reiken het eindrapport Zoutmanstraat uit aan wethouder Robert van Asten (rechts).

De vraag

Gemeente Den Haag werkt voortdurend aan verbetering van het openbaar vervoer. Daarbij hoort een investering in lagevloertrams en het (wettelijk verplicht) inrichten van rolstoeltoegankelijke haltes. Enkele erg smalle straten in de stad moeten hiervoor op de schop. Een van die straten is de Zoutmanstraat. Dit biedt de gelegenheid om de straat meteen ook veiliger te maken voor fietsers.

In het kort

 • Opdrachtgever
  Gemeente Den Haag
 • Domein
  Participatie
 • Looptijd
  Mei 2019 – december 2019

Onze aanpak

Awareness heeft een Denktank begeleid met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, openbaarvervoerreizigers (ROVER en Platform OVHA), mensen met een fysieke beperking (VOORALL) en de fietsersbond. Na een grondige studie naar de huidige situatie, ontwikkelde en verkende de groep 21 varianten. Die zijn getoetst aan kwaliteitscriteria zoals OV-kwaliteit, fietsveiligheid, stedenbouwkundige kwaliteit, verkeerscirculatie en de aantrekkelijkheid van de winkelstraat. De gemeente ondersteunde de Denktank met technische toelichtingen en onderzoek, in het bijzonder op het gebied van verkeerscirculatie. Na vijf sessies waarin alle voors en tegens afgewogen werden, kwam de denktank tot een meerderheid voor één van de ontwerpen.

Het resultaat

Het Denktankproces heeft in een half jaar geleid tot een voorkeur (meerderheid van de Denktank) voor een variant met:

 • Verplaatsing van de halte Van Speykstraat uit de Zoutmanstraat over een afstand van circa 140 meter, naar de Laan van Meerdervoort
 • Het opheffen van de autoparkeerplaatsen in de Zoutmanstraat. Om dit verlies van circa 60 plaatsen te compenseren heeft de gemeente parkeergarage De Zeeheld aangekocht met 135 parkeerplaatsen (in de Prins Hendrikstraat, nog geen 100 meter vanaf het Prins Hendrikplein).
 • Het inrichten van een voetgangersgebied in de Zoutmanstraat (tussen de Witte de Withstraat/ Piet Heinstraat en de Elandstraat).

Dit advies is begin april 2020 overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Lees het advies via deze link op raadsinformatie Den Haag.

In verband met bezwaren van bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland tegen het voetgangersgebied wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten voor de wijk.