Watergebiedsplannen bij hoogheemraadschap van Rijnland

Watergebiedsplannen Rijnland

De vraag

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op. Toch gaat het sneller dan gedacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Het beheergebied van Rijnland is ruim 1.100 vierkante kilometer groot. De opdracht behelst daarom meerdere deelprojecten in verschillende polders, die variëren van planvorming en bestuurlijke besluitvorming, tot en met de uitvoering van maatregelen in het veld. Samen met de omgevingsmanagers van deze deelprojecten werkt Awareness aan de communicatie en participatie met de omgeving en de interne organisatie, zowel op strategisch niveau als “hands on” in de communicatieacties en organisatie van bijeenkomsten.

In het kort

  • Opdrachtgever
    Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Domein
    Communicatie, Participatie
  • Looptijd
    Loopt nog

Onze aanpak

Elke polder heeft een eigen verleden, identiteit en problematiek. Daarom leveren wij voor ieder deelproject binnen de watergebiedsplannen maatwerk door middel van een uitvoerige stakeholder- en omgevingsanalyse. In een vroeg stadium van het project bedenken wij hoe wij belanghebbenden in de omgeving willen betrekken, middels het principe van gelaagde participatie. Niet iedereen wil immers op dezelfde manier benaderd en betrokken worden over maatregelen in het watersysteem.

Op basis van de lokale behoefte stellen wij een middelenmix op, ontwikkelen wij het communicatiemateriaal, en organiseren wij participatiebijeenkomsten en informatieavonden. Altijd in overleg met de afdeling communicatie en eventueel betrokken gemeenten. Hierbij kijken wij naast de traditionele communicatiemiddelen ook steeds meer naar innovatieve methoden, zoals citizen science, bouwapps en online participatie platforms.

Het resultaat

Op moment van schrijven loopt dit project nog.

Dit jaar zetten wij onder meer een Bouwapp in voor de communicatie over werkzaamheden in Boskoop. Daar werden boomtelers in september 2018 zwaar getroffen door hevige regenval. Samen met de gemeente Zoetermeer starten we een citizen science traject rondom de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas. Ook spreken wij met agrariërs in de laaggelegen Middelburg- en Tempelpolder over knelpunten en oplossingsrichtingen voor het watersysteem, dat door bodemdaling een gevoelige balans heeft met het grondwater. Vanwege de coronamaatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd, doen we dit momenteel online.