Tramsporenvervanging Lijn 1 (Scheveningseweg, Den Haag)

Paul Weststrate overhandigt advies tramsporenvervanging lijn 1 Scheveningen aan wethouder Tom de Bruijn

Voorzitter Paul Weststrate overhandigt het advies van de denktank aan wethouder Tom de Bruijn. Foto: Dick Teske

De tramsporen van tramlijn 1 aan de Scheveningseweg moeten uiterlijk in 2018 zijn vervangen. De gemeente Den Haag en HTM constateren dat de spoorconstructie slecht is – en ook niet langer is bij te stellen – waardoor trams niet langer veilig, comfortabel en in een betrouwbare dienstregeling over de Scheveningseweg kunnen blijven rijden. Elke ingreep aan het spoor zal echter schade opleveren aan de imposante historische bomenrijen aan weerszijden van het spoor.

De heer Tom de Bruijn, wethouder Verkeer van gemeente Den Haag, heeft in april 2016 vertegenwoordigers van elf belangenorganisaties uitgenodigd om zitting te nemen in een Denktank, onder leiding van Awareness. De opdracht  aan de Denktank was: adviseer hoe de tramsporen tijdig kunnen worden vervangen, met behoud van zo veel mogelijk bomen.

In een periode van bijna een jaar heeft de Denktank zich verdiept in de technische mogelijkheden van draagconstructies waar de rails op worden bevestigd, in variaties van de mogelijke ligging van het spoor tussen  de bomenrijen en in de effecten op de bomen.

Awareness leverde de onafhankelijk voorzitter, zorgde voor hoogwaardige verslaglegging van de vele bijeenkomsten en trad op als penvoerder voor de Denktank bij het formuleren van haar advies, dat op 13 april 2017 is aangeboden aan de wethouder. De wethouder betrekt het advies in zijn eigen oordeel en zal mede daarop gebaseerd via het college van burgemeester en wethouders een voorstel doen aan de gemeenteraad voor de tijdige vervanging van de spoorconstructie.

Klik hier voor het artikel uit de Scheveningse Courant over de presentatie van het adviesrapport.