Tracéstudie Scheveningen Haven / Norfolkterrein

Tot 2022 maakt Scheveningen Haven een ingrijpende ontwikkeling door, met woningbouw en bedrijvigheid op en rond het voormalige Norfolkterrein.
De toekomstige bewoners en gebruikers moeten het gebied goed kunnen bereiken met openbaar vervoer. De gemeente onderzocht hoe een nieuwe tramverbinding het beste kan aansluiten op het bestaande netwerk.

Onze senior adviseur Eric Vink leidde een openbare informatieavond en stelde vervolgens een representatieve Adviesgroep samen, bestaande uit vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en van maatschappelijke belangen. Suzanne Nederstigt ondersteunde Eric hierbij en verzorgde de hoogwaardige verslaglegging van de Adviesgroepbijeenkomsten. De Adviesgroep kreeg de opdracht een advies aan de wethouder uit te brengen over een voorkeurstracé voor een tramverbinding naar Scheveningen Haven / Norfolkterrein. In deze opdracht werkten we nauw samen met inno-V die als onafhankelijk inhoudelijk adviseur optrad ten behoeve van de Adviesgroep.

Onze opdracht:

  • Gespreksleider informatieavond bij aanvang van het participatieproject
  • Begeleiden van participatie in tracékeuze
  • Voorzitten Adviesgroep, bestaande uit belanghebbende organisaties en bewoners
  • Hoogwaardige verslaglegging
  • Penvoerder van het advies van de adviesgroep aan het college

Den Haag, 17 maart 2016: wethouder van Verkeer, Tom de Bruijn, neemt het adviesrapport in ontvangst over de aanleg van een tramspoor richting het Norfolkterrein.
(foto: Bart van Vliet)