Aanleg Rotterdamsebaan met betrokken omgeving

rotterdamsebaan

Ingang van de Victory Boogie Woogietunnel Vlietzijde (illustratie gemeente Den Haag)

De vraag

Gemeente Den Haag werkt sinds 2001 aan het project Rotterdamsebaan: een geboorde tunnel die de A4/A13 (Knooppunt Ypenburg) en het centrum van Den Haag verbindt. Daarmee wordt de Utrechtsebaan ontlast. De Rotterdamsebaan krijgt een lengte van circa 4 kilometer waarvan een belangrijk deel wordt gevormd door de Victory Boogie Woogietunnel. Deze boortunnel wordt 1.860 meter lang. De nieuwe verbinding – kosten circa 595 miljoen euro – is van groot economisch belang voor Den Haag en de regio.

In dit project heeft met name de aansluiting van A13/A4 (knooppunt Ypenburg) met de zuidelijke tunnelmond grote gevolgen voor de inrichting van de Vlietzone (het gebied tussen de Vliet en de A4 tussen de verkeersknooppunten Ypenburg en Prins Clausplein).

Awareness levert sinds 2013 de voorzitter van de externe begeleidingsgroep van verschillende belanghebbenden.

In het kort

  • Opdrachtgever
    Gemeente Den Haag
  • Domein
    Participatie, Communicatie
  • Looptijd
    Mei 2013 – heden

Onze aanpak

De begeleidingscommissie Rotterdamsebaan die wij voorzitten, heeft 29 leden en wordt ondersteund door deskundigen van de aannemers-combinatie Rotterdamsebaan, en van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Deelnemers worden periodiek geïnformeerd over de voortgang en toekomstige werkzaamheden en over relevante onderzoeken (waaronder jaarlijkse monitoring van de milieueffectrapportage). Door de omgeving tijdig te betrekken en de belangenbehartigers – binnen de plankaders – waar mogelijk invloed te geven, is vooral in de Vlietzone belangrijke winst geboekt in de landschappelijke vormgeving van dit trajectdeel. Zo zijn ideeën van de Stichting Meyvliet verwerkt in het ontwerp van de landschappelijke inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone.

Bovendien is een aangrenzend gebied toegevoegd aan de scope van de begeleidingscommissie: het Molenvlietpark. Dit park komt in de Vlietzone tussen golfvereniging Leeuwenbergh, de Kansjesmolensloot, buitenplaats Vredenoord en de Bovenwetering. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt hier van een weidegebied een natuurrijk recreatiegebied met calamiteiten-waterberging.

Aan de andere kant van de boortunnel van de Rotterdamsebaan – in de Binckhorst – is over een lange periode sprake van grootschalige aanpassingen van de verkeers-infrastructuur. Om het werkgebied van de Rotterdamsebaan te ontlasten is onder meer langs het spoor in de Binckhorst de Supernovaweg aangelegd.

Het resultaat

Het voorzitterschap van de externe begeleidingscommissie van de Rotterdamsebaan begint met het kennen en snappen van de belangen die geraakt worden door het project. Vervolgens hebben de deelnemers als behartigers van die belangen, ruimte gekregen om – parallel aan de planfases – hun inbreng te leveren.  Dat heeft geleid tot aanpassingen aan de plannen. Er zijn extra onderzoeken gedaan en er is aanvullende informatie verstrekt om de oordeels- en meningsvorming te verbeteren. Dankzij de meerjarige interactie met de begeleidingscommissie is meer aandacht geborgd voor de belangen van de omgeving en is het draagvlak voor het project toegenomen.