Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Woningcorporatie Waterweg Wonen

Achtergrond

De Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen houdt periodiek een zelfevaluatie. Awareness is gevraagd deze formeel voorgeschreven evaluaties in 2008 en 2009 uit te voeren.

Aanpak

Met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en met de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen zijn tevoren gesprekken gevoerd om de scope en de agenda van de zelfevaluatie te bepalen. Ook zijn interviews gehouden met de directeur-bestuurder over het functioneren van en de samenwerking met de Raad van Commissarissen.

De verdere voorbereiding bestond uit het bestuderen van diverse relevante documenten, waaronder de functieprofielschets voor commissarissen, jaarverslagen, de website van Waterweg Wonen – in het bijzonder het reglement Raad van Commissarissen en het directiereglement – en het verslag van de voorafgaande zelfevaluatie.

Resultaat

Onder begeleiding van Awareness zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld: MT-kwaliteit, basissjabloon voor gestructureerde informatievoorziening, proactieve informatievoorziening, midden- en langetermijnvisie op de corporatie, kwantificeerbare doelen. Door het externe voorzitterschap is de bewaking van de agenda, een gelijkwaardige ruimte voor inbreng door alle commissarissen en een gerichte output bevorderd. Awareness heeft beide jaren het verslag van de zelfevaluatie verzorgd en een verkorte weergave voor externe publicatie.