Communicatieplan ouderen voor gemeente Den Haag

De vraag

Gemeente Den Haag heeft te maken met krapte op de woningmarkt. Dit speelt vooral bij de grotere sociale huurwoningen waarvan er 2.000 worden bewoond door te kleine huishoudens. Bij 900 daarvan gaat het om mensen van 75 jaar en ouder. De gemeente wil graag dat iedereen zo lang en prettig mogelijk mogelijk zelfstandig kan wonen. Een te grote woning zou dat op een gegeven moment kunnen bemoeilijken, bijvoorbeeld doordat trappen een obstakel vormen. Door ouderen te stimuleren om tijdig na te denken over een eventuele verhuizing naar een beter passende woning hoopt de gemeente twee vliegen in een klap te slaan: ouderen kunnen langer en prettiger zelfstandig wonen en de krapte op de woningmarkt neemt wat betreft grote sociale huurwoningen iets af.

Om die reden vroeg de gemeente aan Awareness om onderzoek te doen naar manieren waarop ouderen gestimuleerd kunnen worden om eerder na te denken over een eventuele verhuizing.

In het kort

 • Opdrachtgever
  Gemeente Den Haag
 • Domein
  Communicatie, onderzoek
 • Looptijd
  oktober 2019 – maart 2020

Onze aanpak

Om tot een goed communicatieplan te komen hebben we allereerst uitgebreid deskresearch verricht. Op die manier brachten we de woonsituatie van ouderen in kaart. We kregen een beeld van waar de meeste ouderen wonen en wat hun woonwensen zijn. Daarnaast spraken we met medewerkers van enkele van de grootste woningcorporaties van gemeente Den Haag om duidelijkheid te krijgen over hun aanbod en inzet voor deze doelgroep. Op basis van het deskresearch en de gesprekken stelden we een rapport op met onze eerste bevindingen.
Aan de hand hiervan gingen we in gesprek met een aantal zorgprofessionals die voor verschillende relevante zorg- en welzijnsorganisaties in Den Haag werken. Daarbij bespraken we onze bevindingen en konden we ze verder aanscherpen en aanvullen. De oogst is samen met de deskresearch verwerkt in een communicatieplan.

Het resultaat

 • Deskresearch om verhuisredenen in kaart te brengen.
 • Gesprekken met woningcorporaties.
 • Gesprekken met diverse zorgprofessionals.
 • Door opdrachtgever goedgekeurd communicatieplan.