Beter imago en meer bereik Rotterdamse schulddienstverlening

schulddienstverlening rotterdam

De vraag

In 2022 moet met 15.000 Rotterdammers afspraken zijn gemaakt die hen aan een schuldenvrije toekomst helpen. Dit is een ambitieuze opgave, omdat mensen die schulden hebben daar niet mee te koop lopen of vrezen voor een harde sanering.  Dat is niet terecht:  de gemeente heeft een humane aanpak ontwikkeld met voor iedereen een oplossing. De gemeente vroeg Awareness mee te denken hoe dit aanbod beter over het voetlicht te brengen. Daarvan is het doel tweeledig: het vergroten van het bereik en het verlagen van de uitval door verkeerde verwachtingen.

Communicatie speelt een grote rol bij het behalen van deze doelen en het vergroten van de bekendheid van de aanpak. Daarom ontwikkelt Awareness samen met de gemeente en partners in de stad een heldere positionering van de schulddienstverlening. Daarnaast denken we mee over de propositie van het aanbod. Op deze wijze hoopt  het team van de Rotterdamse schulddienstverlening het bereik van de aanpak te vergroten en meer Rotterdammers te kunnen helpen.

In het kort

 • Opdrachtgever
  Gemeente Rotterdam
 • Domein
  Communicatie, Onderzoek
 • Looptijd
  2019-2020

Onze aanpak

Awareness stelde een aanpak in drie fases voor:

 1. Ontdekken
  In de eerste fase van onze aanpak brengen we de werkwijze van de Rotterdamse schulddienstverlening in kaart. Ook kijken we hoe een propositiestrategie dit kan versterken. Hierbij betrekken we al direct een aantal stakeholders, zowel van binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Zo leggen we de basis voor communicatiestrategie. Daarmee krijgen gemeente en professionele partners in de stad vroegtijdig signalen van schuldproblemen binnen en kunnen ze daar een passend aanbod op doen.
 2. Ontwikkelen
  In de tweede fase ontwikkelen we de strategie samen met de medewerkers van de gemeente door naar de eerste opzet van de communicatie- en marketingaanpak. In twee groepssesies met interne en externe partners scherpen we deze opzet verder aan. Zo toetsen we met beide groepen wat werkt en wat niet, en hoe zij betrokken willen worden in de uitvoering. De fase eindigt met een aangescherpte aanpak met draagvlak.
 3. Orkestreren
  In de derde fase vertalen we de aanpak communicatief naar een positioneringsstrategie. We stellen samenhangende kernboodschappen op die er voor zorgen dat alle betrokken partners worden ingezet op waar zij het sterkst in zijn.

Het resultaat

Op het moment van schrijven, zitten we nog in de uitvoering van de opdracht. De eerste resultaten zijn al wel duidelijk. Waar in eerste instantie de focus van de opdracht vooral gericht was op een externe positioneringsstrategie, bleek tijdens de gesprekken in fase 1 ook een behoefte te bestaan voor een interne strategie.

Actualiteit

Tijdens de uitvoering van dit project werden de coronamaatregelen van het RIVM van kracht. De impact daarvan op de economie is groot. Dat zal naar verwachting tot een toename van Rotterdammers met schulden leiden. Op dit moment kijkt Awareness met het team van Schulddienstverlening hoe we het dienstenaanbod nog beter bekend kunnen maken. Want ook hier geldt, hier komen we #AlleenSamen uit.