Vormgeving en voorzitterschap bijeenkomsten Woonvisie Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft voor haar woonbeleid een Woonvisie, die een looptijd heeft van 2005 tot 2014. Sinds het opstellen van deze visie is de werkelijkheid – in het bijzonder in de afgelopen twee jaren – drastisch veranderd. In het licht van de effecten van de financiële en economische crisis is een herziening van de Woonvisie niet alleen urgent, maar zal deze ook nogal ingrijpend moeten zijn.

Om te komen tot de noodzakelijke bijstelling van de Woonvisie voert de provincie een interactief proces uit. Awareness heeft een aantal bijeenkomsten vormgegeven die binnen deze interactieve aanpak passen: een ambtelijke bijeenkomst (werksessie) met vertegenwoordigers van de regio’s en alle afzonderlijke gemeenten, en een met Provinciale-Statenleden.

In de werksessie met ambtelijke vertegenwoordigers op 22 september 2010 zijn zes thema’s besproken: woonprogramma, binnenstedelijk bouwen, woonmilieu als instrument, sociale voorraad, bestaande voorraad en allianties. De ambtelijke vertegenwoordigers hebben hun visie kunnen geven op deze thema’s en de rol van de provincies, regio’s en gemeenten hierin. De uitkomsten van deze dag zijn meegenomen naar de bijeenkomst voor de Provinciale Statenleden op 5 november 2010, waar Awareness adviseerde over de opzet en de dagvoorzitter leverde.