Communicatie gebiedsontwikkeling Bleizo

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (gemeenten Zoetermeer en Lansingerland) heeft Awareness de communicatieaanpak Bleizo geleverd. Daarnaast was Awareness verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie.

Achtergronden

Bleizo is het gebied rond de A12 aan de zuidoostkant van Zoetermeer en aan de noordkant van Lansingerland. In dit gebied wordt het nieuwe NS-station aan de spoorlijn Utrecht – Den Haag gebouwd. Het station wordt gekoppeld aan de Verlengde Oosterheemlijn (RandstadRail) en de bus. Het wordt een uniek vervoersknooppunt, omringd door nog te ontwikkelen moderne, hoogwaardige kantoren, bedrijven en voorzieningen in een parkachtige omgeving. De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo werkt sinds 2008 met Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en ProRail samen om er voor te zorgen dat het gebruik van het nieuwe station een succes wordt.

bouwbord bleizo

Een complexe gebiedsontwikkeling als Bleizo vereist zorgvuldige interactie, participatie en communicatie tussen en met alle relevante belanghebbenden. Het gaat om de vormgeving van processen tussen publieke partijen (vervoerknoop), tussen publieke en private partijen (gebied) en tussen publieke partijen en maatschappelijke organisaties (vervoerknoop en gebied).

Aanpak

Awareness heeft de strategische component van communicatie geleverd, gezorgd voor een doorvertaling van strategie naar een plan van aanpak en de uitvoering van communicatie in samenwerking met de adviseurs van beide gemeenten verzorgd.

Een groot aantal communicatieactiviteiten en –middelen zijn ingezet. Van evenementen tot lobby, naast hoogwaardige regelmatige informatievoorziening over de voortgang van het project. Middelen die ingezet zijn, zijn onder meer de website, brochures voor de deelprojecten, bouwborden en radeninformatiebijeenkomsten.

Awareness heeft de projectleider communicatie & gebiedsmarketing (voorzitter werkgroep communicatie, strategisch adviseur van de programmadirecteur), adviseur communicatie (secretaris van de werkgroep communicatie, regisseerde en adviseerde aan werkgroepleden) & gebiedsmarketing en een projectmedewerker geleverd.

Resultaten

impressie bleizo

  • Lobby aanpak vervoersknop heeft er toe geleid dat er zicht is op extra financiering omtrent de vervoersknoop.
  • Branding aanpak omtrent gebiedsontwikkeling heeft geleid tot grotere betrokkenheid en enthousiasme van marktpartijen, waaronder een groot outletcenter en Adventure World
  • Adequate informatievoorziening over voortgang en successen heeft gezorgd dat het draagvlak voor het gehele project in stand bleef.
  • Afstemming in werkgroepen ook over communicatie heeft tussen samenwerkende partijen voor voldoende draagvlak gezorgd.
  • Middelen als een interactieve film, de website, artikelen in magazines over de vervoersknoop hebben bijgedragen aan het verbeteren van de zichtbaarheid van Bleizo, kennis van Bleizo onder relevante doelgroepen en een positieve houding t.o.v. Bleizo
  • Ontwikkelen en uitdragen proces masterplan, met een goed vormgegeven gebiedsconcept heeft bijgedragen aan draagvlak voor het masterplan.