Communicatie en campagne Zorgverzekering

In het najaar van 2015 heeft Awareness de informatievoorziening over de zorgverzekering door de Rijksoverheid ter hand genomen.

Achtergrond

In de aanloop naar 10 jaar Zorgverzekeringswet per 1 januari 2016 blijkt uit onderzoeken dat bij veel mensen onvoldoende kennis aanwezig is over de rechten en plichten binnen de zorgverzekering. Omdat mensen in de overstapperiode nov – dec van elk jaar overspoeld worden door informatie van zorgverzekeraars en vergelijkingssites wil het ministerie de eigen informatievoorziening goed op orde hebben. Ook uit onderzoeken blijkt dat de Rijksoverheid als bron van informatie zeer betrouwbaar wordt gevonden.

Aanpak

Specifiek was de inzet van Awareness gericht op:

  • Aanpakken van de structuur op de website
  • Schrijven van diverse artikelen in samenspraak met consumenten en patiëntenorganisaties
  • Campagne zorgverzekering 2016

Behaalde resultaten

  • Themadossier Zorgverzekering op www.rijksoverheid.nl met relevante informatie voor alle inwoners van Nederland.
  • Eén hoofdartikel over de algemene werking van de Zorgverzekering, opgenomen in 4mln huis-aan-huisbladen en op de website van rijksoverheid.
  • (Multimediale) publiekscampagne Zorgverzekering www.meerwetenoverzorg.nl.
  • Advertorial
  • Factsheet (site Rijksoverheid)

Zorgcommunicatie2 Zorgcommunicatie1