Deelplan 20 als opmaat naar de Omgevingswet

De gemeente Den Haag ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Deelplan 20, gelegen in de oksel van het Prins Clausplein. De woningen hier zijn gewenst in het licht van de groeiende woningbehoefte en voor huisvesting van statushouders. Ontwikkeling van deze locatie is binnen de standaard milieunormen niet zonder meer mogelijk. De zogenoemde stap-3-procedure uit de Stad & Milieubenadering maakt maatwerk mogelijk, als aangetoond kan worden dat met compenserende akoestische en niet-akoestische maatregelen een acceptabele oplossing voorhanden is.

Awareness-adviseurs Paul Weststrate en Eric Vink begeleidden een aantal scrumsessies op locatie met een breed samengesteld expertteam. Een vaste groep deskundigen weidde zich aan het bedenken en toetsen van mogelijke maatregelen, waarmee bebouwing van Deelplan 20 mogelijk is te maken. Geluid- en gezondheidsexperts van buiten gaven hun deskundig oordeel terug op deze voorstellen. Zo werden feiten gevalideerd en fabels ontzenuwd over het nut van kabbelende waterloopjes, het effect van hoge geluidswallen en lage hegjes en de toegevoegde waarde van gescheiden afvalwatersystemen en gecombineerde recreatieve functies.

deelplan-20-gemeente-den-haagDe maatregelen die zijn overwogen pasten binnen de wens de locatie in particulier opdrachtgeverschap te ontwikkelen. De scrumsessies vormden voor de gemeente tevens een opmaat om te ervaren hoe onder de nieuwe Omgevingswet invulling gegeven kan worden aan flexibel, maar verantwoord omgaan met knellende regelgeving.