Krachtenveldanalyse voor nieuw bomenbeleid in Den Haag

bomenbeleid

De vraag

Straatbomen zijn een belangrijk onderdeel van het bomenbeleid in een groene en leefbare stad. Ze zorgen voor een prettig straatbeeld en daarmee de leefbaarheid, ze houden vocht vast, binden CO2, en geven schaduw. Dat laatste is in (grote) steden steeds belangrijker in verband met klimaatverandering en daardoor optredende hittestress.

De gemeente Den Haag wil een duidelijk, duurzaam en toekomstgericht bomenbeleid voeren. Daarbij gaat het onder meer over kwaliteit versus kwantiteit van bomen, robuuste boomsoorten, diversiteit, groeiomstandigheden.

Tegelijk is merkbaar dat bomen een opvallend gevoelig onderwerp zijn in de publieke opinie. Het is voor het formuleren van goed bomenbeleid dan ook van belang, dat actoren met hun standpunten en onderliggende argumenten in beeld zijn, om ze tijdig en op de goede manier te kunnen betrekken bij het actualiseren en bijstellen van het bomenbeleid.

Awareness is door gemeente Den Haag gevraagd een omgevingsanalyse te maken voor het onderwerp bomenbeleid.

In het kort

  • Opdrachtgever
    Gemeente Den Haag
  • Domein
    Onderzoek
  • Looptijd
    2018

Onze aanpak

Om een goede krachtenveldanalyse te maken, zijn we allereerst uitgegaan van de beschikbare kennis bij de gemeente. Vanuit onze brede en langjarige ervaring met projecten in en voor Den Haag, hebben we die stakeholder-inventarisatie aangevuld. Een uitgebreide media-search en –analyse leverde extra informatie op over publieke uitingen en standpunten van stakeholders en actoren. Dat alles maakte het mogelijk om een inschatting te maken van het belang dat de buitenwereld zou kunnen hechten aan aspecten van het (voorgenomen) bomenbeleid.

Het resultaat

Uit onze krachtenveldanalyse blijkt hoe het draagvlak kan uitvallen voor bomenbeleid bij voor- en tegenstanders en neutrale partijen.