Bestaande wegen beter benutten in Leidschendam

vlietbruggen

Een adviesgroeplid consulteert in een werksessie zijn achterban.

Er komt geen extra oeververbinding in Leidschendam-Voorburg. In plaats daarvan moet de bestaande infrastructuur beter wordt benut. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hakte deze knoop eind 2016 door na een al dertig jaar lopende discussie. Aan de basis van het besluit lag een advies van een breed samengestelde adviesgroep uit de samenleving, waarvan Awareness trekker en onafhankelijk voorzitter was.

 

De historische Vlietbruggen vormen al jaar en dag een barrière voor het autoverkeer in Leidschendam-centrum. Een oplossing leek simpel: een extra brug. Verkeerkundig bureau Goudappel Coffeng becijferde dat dit niet werkt, omdat het verkeer elders zou vastlopen en daar als nog overlast zou geven.

De adviesgroep maakte onder begeleiding van Awareness het onderzoek mee en bekeek ook andere mogelijkheden om de overlast te beperken. Awareness zorgde ervoor dat de adviesgroepleden met goede informatie hun eigen achterban konden raadplegen. Dat droeg bij aan beter zicht op de feitelijke situatie en meer draagvlak. Op basis van hun genuanceerde advies doorbrak de gemeenteraad de langlopende discussie met een keuze voor het beter benutten van de bestaande infrastructuur.

De sleutel voor de doorbraak lag er volgens onafhankelijk adviesgroep-voorzitter Eric Vink in dat belanghebbenden na jarenlange politiek strijd bereid waren zich in elkaar argumenten te verdiepen. Daarmee werden de grootste tegenstellingen niet overbrugd, maar het betere begrip maakte de gekozen oplossing wel meer acceptabel. De gemeente gaat het maatregelenpakket uitwerken.