Communicatie UPG 2015 Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil resultaten en successen van het college op het gebied van groen zichtbaar maken en daarmee tevens de kans vergroten dat het volgende college de gebiedsgerichte netwerkaanpak voortzet.

De provincie verbindt partijen en stuurt op resultaat en doet dat door nieuwe partners te betrekken en meer ruimte te geven aan innovatie. Vanuit de gedachte ‘show it, don’t tell it’ en in het belang van continuïteit van het gevoerde beleid was de opdracht aan Awareness:

  1. de toenemende samenhang tussen de thema’s natuur, recreatie, water en erfgoed te accentueren;
  2. de successen van de provincie in het groene domein zo veel mogelijk te verbeelden;
  3. daarbij ook de partners van de provincie in het zonnetje te zetten, als ‘part of the deal’.

Awareness heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstelling en (eind)redactie van het Uitvoeringsprogramma Groen 2015;
  • Opstellen van een brochure over de resultaten op gebied van Groen tussen 2012 – 2014;
  • Advisering over de kernboodschap rond Groen;
  • Advisering over de positionering van Groen in een congres

upg-2015