Symposium Natuurlijk! Ondernemen

In opdracht van het ministerie van EZ, Directoraat Generaal Natuur en Regio, organiseerde Awareness een strategiebijeenkomst over investeren in natuur als bouwsteen voor toekomstig natuurbeleid. Op de bijeenkomst ‘Natuurlijk!Ondernemen’ spraken vertegenwoordigers uit vier sectoren (natuur, ondernemers, financiers en overheid) met elkaar over de mogelijkheden en randvoorwaarden die daarbij een rol spelen. De bijeenkomst was bedoeld voor managers, directeuren en bestuurders bij natuurorganisaties, ondernemingen, financiële (geef- en leen)instellingen en overheid.

Achtergrond

Natuurlijk Ondernemen! 1De natuursector zal in de toekomst structureel op minder financiële overheidssteun kunnen rekenen. De gewijzigde financiële verhoudingen vergen een ‘omslag in denken’, waarover binnen deze sector de discussie inmiddels op gang is gekomen. Het ministerie wil aan deze ontwikkeling bijdragen door de verschillende ‘werelden’ die nodig zijn voor deze nieuwe verhoudingen samen te brengen.

 

Aanpak

Natuurlijk Ondernemen! 3De strategiebijeenkomst kende een zeer interactieve opzet: ‘livemindmappers’ legden de discussies in vier parallelle deelsessies in real time vast in een grafisch spinnenweb. Doordat het resultaat direct zichtbaar was, werden deelnemers gestimuleerd op elkaars inbreng te reageren. In een eerste ronde brachten de deelnemers vanuit hun eigen sector in beeld welke kansen zij zien en onder welke randvoorwaarden zij daaraan willen meewerken. In de daarop volgende ronde vulden de andere sectoren dit beeld aan. Tot slot trok directeur-generaal Annemie Burger plenair de rode draden uit de vier mindmaps.

Resultaat

Natuurlijk Ondernemen 2De strategiebijeenkomst heeft veel inzicht opgeleverd over hoe, en onder welke randvoorwaarden, de verschillende sectoren kunnen bijdragen aan financieel draagvlak voor eigentijds natuurbeleid. Een belangrijk doel van de bijeenkomst – partijen bij elkaar brengen – had direct resultaat: de eerste afspraken werden bij de afsluitende borrel al in de agenda gezet. Het ministerie gebruikt de opbrengst van deze geslaagde strategiebijeenkomst als input voor natuurbeleid waarin iedere partner in de keten op basis van eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan economische en ecologisch verantwoorde natuur.