Strategische communicatie Deltaprogramma Waterveiligheid

Awareness is als strategisch communicatieadviseur betrokken bij het Deltaprogramma. Dit complexe en grootschalige kabinetsprogramma is gestart in 2009 en heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Achtergronden

Het Deltaprogramma is een kabinetsprogramma dat gestart is in 2009, met als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen o.a. hoogwater. Bij het Deltaprogramma spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van ruimtelijke, stedelijke inrichting en economie als op het vlak van land- en tuinbouw, natuur en recreatie. Het programma staat onder leiding van de Deltacommissaris, een speciale regeringsfunctionaris. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is politiek verantwoordelijk. Binnen het Deltaprogramma werken verschillende overheden samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Zo worden nationale en regionale kansen en ambities gekoppeld aan de opgaven van het Deltaprogramma. En zo ontstaat gedragen besluitvorming. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden nauw betrokken bij de plannen.

Aanpak

Het Deltaprogramma bestaat uit 9 onderdelen. Awareness adviseerde het onderdeel ‘Waterveiligheid’ op het gebied van communicatie en participatie. Hiervoor heeft Awareness gedragen communicatie- en participatiestrategieën en -plannen opgeleverd, inclusief een stakeholderanalyse. Verder bestaan de werkzaamheden onder andere uit:

 • Opstellen van kernboodschappen, redeneerlijnen, meest gestelde vragen en informatievellen
 • Maken van mediaplannen en uitvoeringsplannen voor participatieactiviteiten
 • Inhoudelijk voorbereiden en coördineren evenementen en activiteiten
 • Opstellen van samenvattingen, factsheets en brieven aan regionale stakeholders (penvoerder)
 • Uitdenken van concepten voor bijeenkomsten en uitwerken werkvormen, programma en presentaties
 • Input leveren voor debatten, interviews, paneldiscussies en presentaties
 • Deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen en sessies
 • Begeleiden externe leveranciers en bureaus
 • Opzetten en bijhouden van communicatie- en participatiekalender
 • Input leveren voor webdossiers en websites
 • Monitoren van relevante digitale netwerken of platforms
 • Lid van de redactie van de nieuwsbrief
 • De samenwerking en afstemming van activiteiten met de communicatieadviseurs van de verschillende programmaonderdelen