Maatschappelijke dialoog duurzame veehouderij en akkerbouw

20150115_pzh_landbouwdebat2_0051klIn 2014 is de provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan met de vraag ‘Wat zijn de meest urgente thema’s, rol(len) en instrumenten bij het bevorderen van een meer duurzame veehouderij en akkerbouw in Zuid-Holland?’. Awareness was door de provincie gevraagd om een antwoord op deze vraag te krijgen door het organiseren van een maatschappelijke dialoog.

De Maatschappelijke Dialoog vond plaats in drie rondes en was bedoeld voor professioneel betrokkenen bij een duurzamere veehouderij en akkerbouw. Twee rondes waren gericht op externe partijen en hadden als doel verkennen en verdiepen. De derde ronde had een meer beleidsmatig/bestuurlijke context en was gericht op verrijken. De doelen van de dialoog waren:

  • Kennis ophalen: een breed palet aan (verrassende) inzichten.
  • Kennis delen: van alle deelnemers vernemen wat zij op het gebied van veehouderij en akkerbouw nu en in de nabije toekomst van plan zijn, met elkaar ontdekken wat de raakvlakken zijn en waar synergie kan ontstaan.
  • Verbinden: aan veehouderij en akkerbouw gerelateerde thema’s waarmee de deelnemers zelf komen.
  • Samenwerking bevorderen: komen tot werkafspraken over wie doet wat, wanneer, hoe verder, wanneer en met wie, etc. en het vergroten van de netwerken om zo (verdere) samenwerking in diverse verbanden bevorderen.
  • Richting geven: aan nieuwe iconen en koers voor de veehouderij en akkerbouw in de volgende coalitieperiode.

Awareness adviseerde de provincie bij de inhoud (thema’s en dilemma’s) van de sessies, gaf aan de werkvorm ‘open space’ invulling en leverde bij alle sessies de dagvoorzitter en verschillende gespreksleiders. Ook de communicatie en organisatie waren onderdeel van de opdracht, zoals samenstellen genodigdenlijsten, uitnodigingen, briefings, verslaglegging,
terugkoppeling naar deelnemers, regelen van de locaties en floormanagement.

De opbrengsten van de maatschappelijke dialoog vormden een advies van de PAL, een
discussiedocument voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Tevens leidde de dialoogsessies
tot de oprichting van het Platform Duurzame Landbouw.