Gebiedsontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Awareness verzorgt in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland sinds 2013 alle projectcommunicatie over de Nieuwe Driemanspolder en treedt op als sparringpartner voor omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement. Daarnaast heeft Awareness in 2014 de planparticipatie begeleid. Onze senior adviseur Tineke Smit maakt deel uit van het team Omgeving van de opdrachtgever en werkt nauw samen met de uitvoerend aannemer.

Looptijd opdracht: 2013 – heden

Achtergronden

n3mp artist impression piekberging

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag (Leidschenveen) en Leidschendam-Voorburg. Tussen 2017 en 2020 wordt het gebied herontwikkeld naar een natuur- en recreatiegebied met functie als piekberging. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik en blijven de maatschappelijke kosten en baten van de piekberging in balans.

In februari 2017 is de uitvoering van de herontwikkeling aanbesteed aan aannemerscombinatie De Dijkencombi, bestaande uit Vissers Ploegmakers B.V., F.P.H. Ploegmakers B.V. en Van de Wetering Cultuurtechniek B.V.

Aanpak

Projectcommunicatie
De werkzaamheden omvatten:

 • Opstellen en bewaken van een meerjarenstrategie voor omgevingsmanagement en communicatie
 • Opstellen van een meerjarig uitvoeringsplan voor communicatie
 • Opstellen van een communicatiekalender
 • Samen met vormgever ontwikkelen van een projecthuisstijlOntwerpen en creëren van een nieuwe projectwebsite (livegang december 2016)
 • Organisatie van informatiebijeenkomsten en inloopavonden (minimaal eens per jaar, opkomst 250-300+ bezoekers)
 • Conceptontwikkeling en aansturing derden voor productie communicatiemiddelen
 • Eindredactie projectpresentaties
 • Afstemming met corporate communicatieadviseurs en perswoordvoerders van Rijnland en projectpartners
 • Tekstproductie voor nieuws- en persberichten
 • Content en beheer van de social media kanalen van het project
 • Beheer van de projectmailbox

Advisering omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement

 • Adviseren van de aannemer op het gebied van omgevingscommunicatie
 • Eindredactie communicatiemiddelen van de aannemer
 • Adviseren van de projectorganisatie over stakeholdermanagement in relatie tot project- en omgevingscommunicatie

Planparticipatie (2014)

Werkzaamheden omvatten:

 • Organisatie van 5 geografische en twee themasessies voor planparticipatie van omwonenden en belangenorganisaties
 • Begeleiden van de sessies
 • Uitwerken issuelijsten

Terugkoppeling naar alle deelnemers over verwerking van hun inbreng

ResultatenPlankaart n3mp

Binnen de organisatie

 • Duidelijke meerjarenstrategie voor omgevingsmanagement en communicatie
 • Herkenbare projecthuisstijl die wordt toegepast in alle uitingen
 • Project staat op de kaart binnen het hoogheemraadschap van Rijnland en de projectpartners
 • Korte lijnen en goede samenwerking binnen team Omgeving

Buiten de organisatie

 • Omwonenden en belangenorganisaties hebben waardering voor de mate waarin zij bij het project zijn betrokken
 • Complimenten van omwonenden en belangenorganisaties over de informatievoorziening vanuit het project
 • Verbetering planproducten door participatie
 • Begrip voor de noodzaak voor realisatie van een piekberging
 • Stijging van betrokkenheid van belanghebbenden op social media