Actorenanalyse nationaal waterbeleid

Awareness heeft voor de specialistische diensten van Rijkswaterstaat een uitgebreide inventarisatie van actoren uitgevoerd – binnen en buiten Rijkswaterstaat – op het terrein van het waterbeleid voor de lange termijn.

Achtergrond

Rijkswaterstaat wilde een visie ontwikkelen op het waterbeleid op de lange termijn (50 – 100 jaar). Als start van dat proces wilde Rijkswaterstaat de belangrijkste actoren op het gebied van waterbeleid consulteren.

Aanpak

Awareness heeft enkele tientallen sleutelpersonen geselecteerd die – op basis van hun persoonlijke deskundigheid of als vertegenwoordiger van toonaangevende partijen in Nederland – het waterbeleid voor de lange termijn (50 tot 100 jaar) konden helpen vormgeven. De actoren werden in het bijzonder geselecteerd voor een aantal creatieve sessies, als onderdeel van fase 2 van het project Delta in de Toekomst.

Het actorenonderzoek leverde het volgende op:

  • Een gespecificeerd overzicht van de 150+ belangrijkste actoren die direct of indirect van invloed (kunnen) zijn op het (beleids)proces en daarmee het resultaat of verloop hiervan kunnen beïnvloeden.
  • Uitgebreide informatie over kennis, houding en te verwachten gedrag van circa 50 nader geselecteerde actoren uit deze doelgroep in relatie tot de beleidsrichting zoals verwoord in het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’, dat onder meer wordt gekenmerkt door het selectief ruimte geven aan water in plaats van voortdurend verhogen van de dijken.

Bij de selectie van actoren is onder meer gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging van uiteenlopende deskundigheden en op een brede dekking over alle relevante beleidsterreinen.